Inschrijven

U kunt het Inschrijf formulier downloaden, uitprinten, invullen en meenemen wanneer u voor de eerste keer komt om uw object te stallen. Heeft u geen printer dan hebben wij een formulier voor u en kunt u het formulier bij ons invullen.

Voorwaarden

Het is de huurder tijdens de stalling verboden om gas(flessen),olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA of Casco te verzekeren. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de gestalde object: caravan/vouwwagen/camper e.d. in welke vorm dan ook, ten gevolge van onder meer schade aan de gebouwen door storm, brand, sneeuwdruk of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis. Uiteraard zullen wij u op de hoogte stellen als door ons schade is gemaakt, hiervoor zijn wij verzekerd.
De huurder dient zich tenminste 48 uur van te voren te melden voor het brengen of ophalen van zijn voertuig. Hierbij verzoeken wij dat bij het ophalen een kentekenbewijs getoond wordt.
Door ondertekening van het formulier, verklaart de huurder zich akkoord dat het stallen van het object geschiedt voor eigen risico.